شماره تماس :24512-021

منوی هفته

منوی بوفه های رستوران اردک آبی
سبزیجات فصل - سیب زمینی تنوری - میرزا قاسمی - لوبیا سبز بخارپز
سبزیجات فصل - سیب زمینی تنوری - میرزا قاسمی - لوبیا سبز بخارپز
سوپ ورمیشل    سوپ یایلا
سوپ ورمیشل    سوپ یایلا
کوفته تبریزی    پاچنگ رول    بیف استروگانف    برنج چینی (ظهر)    استیر فرای چینی    سبزی پلو با ماهی قزآلا و تیلاپیا    رشته پلو    بادمجان سوخاری    کتف بوفالو    کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی    جوجه کباب زعفرانی با استخوان و بی استخوان    برنج سفید زعفرانی    خورشت قورمه سبزی     خورشت فسنجان    گریل ظهر  :   فاهیتای مرغ با سس سالسا و سس ساورکریم           گریل شب   :   فاهیتای گوشت با سس سالسا و سس ساور کریم   
کوفته تبریزی    پاچنگ رول    بیف استروگانف    برنج چینی (ظهر)    استیر فرای چینی    سبزی پلو با ماهی قزآلا و تیلاپیا    رشته پلو    بادمجان سوخاری    کتف بوفالو    کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و ...
ته چین     رشته پلو     باقالی پلو با گوشت بره بخارپز     لازانیا     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     برنج سفید زعفرانی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی با اسنخوان و بی استخوان     خورشت قیمه بادمجان     خورشت کرفس     گریل ظهر و شب : کباب چوبی بختیاری    
ته چین     رشته پلو     باقالی پلو با گوشت بره بخارپز     لازانیا     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     برنج سفید زعفرانی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی با اسنخوان و بی استخوان     خورشت قیمه ...
آش رشته     پتاژ جو    
آش رشته     پتاژ جو    
سبزیجات بخارپز     پای چوپان     کشک بادمجان    
سبزیجات بخارپز     پای چوپان     کشک بادمجان    
میرزا قاسمی     سیب زمینی تنوری     سبزیجات بخارپز
میرزا قاسمی     سیب زمینی تنوری     سبزیجات بخارپز
سوپ اسفناج     آش ترش    
سوپ اسفناج     آش ترش    
ته چین     سیگارول اسفناج و فیله سوخاری     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     باقالی پلو با مرغ تنوری     پاستا با مرغ و قارچ     جوجه چینی با سس تارتار     برنج زعفرانی     خورشت فسنجان     خورشت قیمه بادمجان     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی با استخوان و بی استخوان     گریل ظهر و شب : خوراک زبان با سس قارچ    
ته چین     سیگارول اسفناج و فیله سوخاری     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     باقالی پلو با مرغ تنوری     پاستا با مرغ و قارچ     جوجه چینی با سس تارتار     برنج زعفرانی     خورشت فسنجان     خورشت قیمه بادمجان     کباب کوبیده زعفرانی ...
کوفته تبریزی     خوراک راگو     مرغ کنتاکی     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     لازانیا     ته چین بره     برنج سفید زعفرانی     خورشت قورمه سبزی     خورشت قیمه بادمجان     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی با استخوان و بی استخوان     گریل ظهر : بیف براکلی با سس گریوی     گریل شب : رست بیف با سس گریوی    
کوفته تبریزی     خوراک راگو     مرغ کنتاکی     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     لازانیا     ته چین بره     برنج سفید زعفرانی     خورشت قورمه سبزی     خورشت قیمه بادمجان     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب ...
سوپ قارچ     آش عدس    
سوپ قارچ     آش عدس    
سبزیجات فصل     سیب زمینی تنوری     کشک بادمجان     کلم پلو شیرازی    
سبزیجات فصل     سیب زمینی تنوری     کشک بادمجان     کلم پلو شیرازی    
سبزیجات فصل     میرزا قاسمی    
سبزیجات فصل     میرزا قاسمی    
آش شله قلمکار     میرزا قاسمی    
آش شله قلمکار     میرزا قاسمی    
تالیاتیلی     پاستا با مرغ     ماهس قزل‌آلا و تیلاپیا     ته چین مرغ     سبزی پلو     لوبیا پلو     پوره سیب زمینی     مرغ تنوری     باقالی پلو     گوشت بره بخارپز     خورشت قورمه سبزی     خورشت قیمه بادمجان     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی     برنج سفید زعفرانی     گریل ظهر : خوراک زبان با سس قارچ    
تالیاتیلی     پاستا با مرغ     ماهس قزل‌آلا و تیلاپیا     ته چین مرغ     سبزی پلو     لوبیا پلو     پوره سیب زمینی     مرغ تنوری     باقالی پلو     گوشت بره بخارپز     خورشت قورمه سبزی     خورشت قیمه بادمجان     کباب کوبیده زعفرانی با ...
تالیاتیلی     ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     ته چین مرغ     سبزی پلو     لوبیا پلو     کوفته تبریزی     مرغ تنوری     باقالی پلو     خوراک زبان     خورشت قیمه بادمجان     خورشت قورمه سبزی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی     برنج سفید زعفرانی     گریل شب : کباب برگ گریل شده    
تالیاتیلی     ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     ته چین مرغ     سبزی پلو     لوبیا پلو     کوفته تبریزی     مرغ تنوری     باقالی پلو     خوراک زبان     خورشت قیمه بادمجان     خورشت قورمه سبزی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     ...
سبزیجات فصل     سیب زمینی تنوری     کشک بادمجان    
سبزیجات فصل     سیب زمینی تنوری     کشک بادمجان    
آش شله قلمکار     سوپ جو    
آش شله قلمکار     سوپ جو    
ته چین     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     باقالی پلو با گوشت بره بخارپز     لوبیا پلو     برنج سفید زعفرانی     کوفته یونانی     پاستا با سس رتیتویی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی     خورشت قورمه سبزی     خورشت فسنجان     گریل ظهر و شب : بوقلمون تنوری با سس پرتقال    
ته چین     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     باقالی پلو با گوشت بره بخارپز     لوبیا پلو     برنج سفید زعفرانی     کوفته یونانی     پاستا با سس رتیتویی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی     خورشت ...
سوپ چیلی     آش جو
سوپ چیلی     آش جو
سبزیجات بخارپز     سیب زمینی تنوری
سبزیجات بخارپز     سیب زمینی تنوری
ته چین     رشته پلو     باقالی پلو با گوشت بره بخارپز     لازانیا     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     برنج سفید زعفرانی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی با اسنخوان و بی استخوان     خورشت قیمه بادمجان     خورشت کرفس     گریل ظهر و شب : کباب چوبی بختیاری    
ته چین     رشته پلو     باقالی پلو با گوشت بره بخارپز     لازانیا     سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا     برنج سفید زعفرانی     کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی     جوجه کباب زعفرانی با اسنخوان و بی استخوان     خورشت قیمه ...
غذای اصلی
تیر 01, 1396
 • کوفته تبریزی    
 • خوراک راگو    
 • مرغ کنتاکی    
 • سبزی پلو با ماهی قزل‌آلا و تیلاپیا    
 • لازانیا    
 • ته چین بره    
 • برنج سفید زعفرانی    
 • خورشت قورمه سبزی    
 • خورشت قیمه بادمجان    
 • کباب کوبیده زعفرانی با گوجه فرنگی و فلفل کبابی    
 • جوجه کباب زعفرانی با استخوان و بی استخوان    
 • گریل ظهر : بیف براکلی با سس گریوی    
 • گریل شب : رست بیف با سس گریوی    
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: سوپ و آش »

اطلاعات تکميلي

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

اطلاعات تماس

چنانچه مایلید در لیست انتظار منتظر نمانید، لطفا جهت رزرو تماس بگیرید دفتر مرکزی رزرواسیون رستوران از ساعت 9:00 الی 22:00 پاسخگوی شما هستند

میدان تجریش مجتمع تجاری تندیس طبقه اول

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس :24512-021 

ساعت کار رستوران

        شنبه تا چهارشنبه

صبحانه     08:۰۰ الی ۱۱:۰۰

ناهار        ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰

شام         ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰

  پنجشنبه، جمعه و اعیاد 

صبحانه     07:۰۰ الی ۱2:۰۰

ناهار        ۱3:۰۰ الی ۱۶:3۰

شام         ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…